مسئولیت محتوا

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در موارد زیر هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد:

 1. قوانین و مقرراتی که مراجع بالادست به تصویب رسانده‌ یا می‌رسانند؛
 2. محتوا و اطلاعاتی مانند کتاب و مقاله که ناشران داخلی یا خارجی منتشر کرده‌اند یا مانند پایان‌نامه، رساله، و گزارش علمی و فنی که مؤسسه‌های آموزشی یا پژوهشی یا کارفرمای آنها به تأیید رسانده‌اند؛
 3. درستی و اعتبار اطلاعات شخصی و اطلاعاتی که افراد حقیقی و حقوقی در معرفی خود در این پایگاه ارائه می‌کنند؛
 4. درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات پایگاه‏های وبی که در این پایگاه به آنها پیوند داده شده است؛
 5. فعال بودن پیوندهای بیرونی و دسترس‌پذیر بودن آنها؛
 6. دیدگاه‌ها، نقدها، و... که کاربران و بازدیدکنندگان در این پایگاه ثبت می‌کنند؛
 7. مخاطرات استفاده از محتوا و اطلاعات این پایگاه یا پایگاه‏هایی وبی که به آنها پیوند داده شده است؛
 8. درستی محتوا و اطلاعاتی كه كاربران ارسال می‌كنند یا به‎صورت مستقيم در این پایگاه درج می‌كنند؛
 9. محتوا و اطلاعاتی که از دیگران نقل شده است؛
 10. محتوا و اطلاعاتی که با گذشت زمان درستی یا اعتبار خود را از دست می‌دهد؛
 11. حقوق معنوی و مادی اطلاعات و محتوایی که کاربران بارگذاری می‌کنند.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم