کپی‌رایت

دسترسی به اطلاعات سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری به شیوه زیر شدنی است:

سازمان سینمایی

  1. دسترسی رایگان به اطلاعات کتاب‌شناختی،‌ چکیده، و فهرست منابع پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها و مقالات مجلات ، مقالات همایش‌ها و کتاب‌ها برای همگان؛

کاربران

هر گونه کاربرد محتوا و اطلاعات اين پایگاه با پیروی از «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 و اصلاحيه‌هاي پس از آن و همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون شدنی و افزون بر آن، محدود به شرايط اختصاصي زير است:

  1. محتوا و اطلاعات این پایگاه، تنها براي خواندن و كاربرد علمي است و هر گونه بازتوليد یا بازنشر همه يا بخشي از آن، به هر گونه (مانند چاپي، الكترونيكي، دیجیتالی، و...) غیرمجاز و ممنوع است؛
  2. بازنشر محتوا و اطلاعات این پایگاه (مانند همه یا بخشی از پایان‌نامه، رساله، کتاب، مقاله، گزارش، و...) بدون دريافت اجازة نوشتاری دارندة کپی‌رایت و سازمان سینمایی به هر گونه (مانند چاپي، الكترونيكي، دیجیتالی، و...) غیرمجاز و ممنوع است؛
  3. انتشار اطلاعات شخصی افراد (مانند عکس، پیشینة پژوهشی، گراف همکاری، و...) بدون دريافت اجازه نوشتاری سازمان سینمایی (مانند چاپي، الكترونيكي، دیجیتالی، و...) غیرمجاز و ممنوع است؛
  4. هر گونه نقل قول از محتوا و اطلاعات این پایگاه و مدارک آن بايد با استناد كامل از جمله نام و نام خانوادگي پدیدآور، عنوان، تاريخ انتشار، و نشاني اينترنتي (يو‌.آر.ال.) آن باشد؛
  5. کاربرد بخش‌هايي كه نياز به ارائه «نام كاربري» و «گذرواژه‌» دارند، براي کسانی كه ایرانداک مجاز اعلام نکرده‌ است، ممنوع و تنها محدود به کسانی است كه از سازمان سینمایی «نام كاربري» و «گذرواژه» دريافت داشته‌اند. استفاده از «نام كاربري» و «گذرواژه» ديگران برای ورود به این پایگاه ممنوع است؛
  6. کرول کردن (crawl) به هر گونه این پایگاه غیرمجاز و ممنوع است؛
  7. هر گونه استفادة تجاري از محتوا و اطلاعات اين پایگاه، بدون دريافت اجازة نوشتاری سازمان سینمایی، غیرمجاز و ممنوع است؛
  8. هر گونه تقليد از شكل و ساختار اين پایگاه، غیرمجاز و ممنوع است؛
  9. سازمان سینمایی در ویرایش و اصلاح هر گونه محتوای و اطلاعاتی که در این پایگاه دریافت می‌کند، آزاد است؛
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم