مقالات نشریات ادواری

سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“)

عنوان نشریه : رسانه
نویسنده : سیدمحمد مهدی‌زاده
نویسنده : ناصر اسدی
فارسی ،
گروه تحصیلی : علوم انسانی
رشته اصلی : علوم اجتماعی
گرایش : اقتصاد - اقصاد اسلامی
درجه نشریه : علمي - ترويجي 
نوع نشریه : فصلنامه
گروه سازمانی: خصوصی
سازمان (ناشر) : معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
دوره : 26
فصل : تابستان
ماه : اسفند
تاریخ انتشار : 1394
شماره : 2
صفحه شروع : 86
صفحه پایان : 118
تعداد صفحات : 34
شاپا چاپی : 1022 - 7180
سایت : qjmn.farhang.gov.ir 
مشخصات ظاهری : جدول , تصویر , کتابنامه ,
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
چکیده به فارسی

از ویژگی‌های جهان‌بینی غرب، خودبرتر بینی ذاتی آن است. این خصیصه، در همة ابعاد قابل بررسی است. یکی از حوزه‌هایی که نگرش و الگوهای فرادستانه غرب را بازتاب می‌دهد، فضای رسانه‌ای و محتوای آن است. سینما یکی از ابزارهای مهم و قدرتمند در بازنمایی ”خود“ و ”دیگران“ بوده‌است. کشورهای غربی با بهره‌گیری از این ابزار نه‌تنها به تولید و بازتولید اسطوره‌های غرب متمدن می‌پردازند، که همواره کلیشه‌های ”غیر“ نامتمدن را چارچوب‌بندی می‌کنند. فیلم سینمایی طبیب، همانند فیلم‌های بسیار دیگری که صنایع رسانه‌ای غرب در این راستا تولید و پخش کرده‌اند، این بار موضوع چندبُعدی دیگری را به تصویر کشیده‌است. ایران، اسلام، و ابن‌سینا (به‌عنوان نمونه‌ای از نخبگان ایرانی) در این فیلم بازنمایی شده‌اند. این موضوعات در قالب نشانه‌شناسی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و آنچه ماحصل این پژوهش است، افزون بر جعل و تحریف تاریخ از سوی سازندگان فیلم و روایت، نمایشی از غرب ذاتاًَ برتر و دیگران ذاتاً پست‌تر است.


از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم