مقالات نشریات ادواری

سینماپژوهی عصب‌شناسانه (عصب‌شناسی‌شناختی و مطالعات سینمایی)

عنوان نشریه : رسانه
نویسنده : یوری هاسون
نویسنده : اوهد لندزمن
نویسنده : باربارا نمپمیر
نویسنده : ایگناچیو ولینس
نویسنده : ناوا روبین
نویسنده : دیوید ج. هیگر
مترجم : سیاوش صلواتیان
نویسنده : سیدمحمدرضا سیدی
فارسی ،
گروه تحصیلی : علوم انسانی
رشته اصلی : مدیریت
گرایش : سایر
درجه نشریه : علمي - ترويجي 
نوع نشریه : فصلنامه
گروه سازمانی: خصوصی
سازمان (ناشر) : معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
دوره : 26
فصل : تابستان
ماه : مرداد
تاریخ انتشار : 1394
شماره : 2
صفحه شروع : 198
صفحه پایان : 218
تعداد صفحات : 24
شاپا چاپی : 1022 - 7180
سایت : qjmn.farhang.gov.ir 
مشخصات ظاهری : تصویر , نمودار , کتابنامه ,
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
چکیده به فارسی

این مقاله به توصیف روشی جدید برای ارزیابی تأثیر یک فیلم بر فعالیت مغزی تماشاگران می‌پردازد. در این روش، فعالیت مغز در خلال تماشای آزاد فیلم‌ها از طریق ” تصویربرداری کارکردی به شیوة تشدید مغناطیسی“ (Functional Magnetic Resonance Imaging)(اف‌ام‌آر‌آی) اندازه‌گیری می‌شود و به‌منظور ارزیابی شباهت‌ها در زمان پاسخ‌دهی و منطقة پاسخ‌دهنده مغز در بین مخاطبان هنگام تماشای فیلم از تحلیل ”همبستگی میان‌سوژه‌ای“ (Inter-subject Correlation)(آی‌اس‌سی) استفاده می‌شود. نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهند که بعضی از فیلم‌ها می‌توانند به مقدار زیادی فعالیت مغزی و حرکات چشمی بینندگان را کنترل کنند. باوجوداین، یافته‌های فوق برای انواع مختلف محصولات متحرک تصویری مصداق ندارد و میزان کنترل فعالیت‌های مغزی بینندگان به‌تبع محتوا، تدوین و سبک کارگردانی فیلم متفاوت است. به نظر ما (آی‌اس‌سی) می‌تواند در حوزة مطالعات سینما به‌عنوان یک ابزار سنجش کمّی عصب‌شناختی، مفید واقع شود و از آن به‌منظور سنجش تأثیرات سبک‌های مختلف تولید فیلم بر مغز تماشاگران استفاده شود؛ (آی‌اس‌سی) همچنین می‌تواند روش ارزشمندی برای ارزیابی بهتر محصولات در صنعت فیلم‌سازی و سینما باشد. در نهایت ما به این نتیجه رسیده‌ایم که این روش با نزدیک‌کردن دو رشته کاملاً متفاوت و دور از هم عصب‌شناسی شناختی و مطالعات سینما می‌تواند دریچه‌ای به‌سوی یک فضای بین‌رشته‌ای جدید به نام ”سینماپژوهی عصب‌شناسانه“(Neurocinematic Study)باز کند.


از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم