گزارش‌های علمی فنی

سینما، اخلاق، تجربه

محل نگهداری طرح  _ کشور : ایران ، استان : تهران ، شهر : تهران
گروه سازمانی نگهداری طرح : ساير دستگاه‌هاي اجرايي
سازمان نگهداری طرح : مجتمع دانشگاهي هنر
گروه سازمانی تأمین‌کننده اعتبار : ساير دستگاه‌هاي اجرايي
سازمان تأمین‌کننده اعتبار : مجتمع دانشگاهي هنر
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
کلیدواژه
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم