گزارش‌های علمی فنی

ابزار انتقال اندیشه توسط بازیگران سینما و سیما

پدیدآور : نقش نامشخص : علیرضا توانا ,
تاریخ شروع :
محل نگهداری طرح  _ کشور : ایران ، استان : تهران ، شهر : تهران
محل اجرای طرح  _ کشور : ایران ، استان : تهران ، شهر : تهران
گروه سازمانی نگهداری طرح : ساير دستگاه‌هاي اجرايي
سازمان نگهداری طرح : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
گروه سازمانی تأمین‌کننده اعتبار : ساير دستگاه‌هاي اجرايي
سازمان تأمین‌کننده اعتبار : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
نشانی : خیابان ولیعصر، جام جم
رایانامه : pr@irib.ir
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
چکیده

فصل اول این پژوهش در ارتباط با تاریخچه مختصر بازیگری در غرب و ایران و فصل دوم در مورد ابراز اندیشه توسط بازیگری می‌باشد. در بخش یک این فصل درمورد بازیگر کیست ؟ بازیگری چیست ؟ صحبت شده است . بخش دوم این فصل هم رهیافت به شخصیت نقش نام دارد. در بخش سوم در ارتباط با ابزار بازیگر مطالبی ارائه شده است . ابزار بازیگری عبارتند از: "آرامش "، به معنی رها شدن بازیگر از هر تنش مزاحم و ذهنیت غیرضروری -2 "تخیل خلاق" که توسط آن بازیگر قدرت بازیگری خویش را ارتقا می‌دهد -3 "حس " که بازیگر با تسلط بر احساس خود از جهش به بهترین شکل ممکن در جهت خواسته‌هایش استفاده می‌کند -4 "بیان" بیان بازیگر به دو شکل آشکار می‌شود اولی صداست که شامل آرامش در بیان، تنفس صحیحی، زبان و لهجه است و دومی گفتار است که، عناصر آن، تاکید، تکیه و مکث است 5 "بدن". حرکت و اعمال جسمانی مهمترین ابزار انتقال اندیشه در بازیگری هستند.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم