حریم خصوصی

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری بازدید شما را از پایگاه مدیریت اطلاعات و اسناد تخصصی سینمای ایران، ذخیره و اطلاعات آن را ثبت و به شیوه زیر رفتار می‌کند:

  1. اطلاعاتی كه کاربران با درخواست سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در این پایگاه وارد می‌کنند، در اختیار دیگران گذاشته نمی‌شود، مگر با اجازه ایشان یا به حکم قانون؛
  2. رایانامه (ایمیل) و شماره تلفن همراه کاربران، تنها برای فرستادن اطلاعات، مدارک خریداری شده، و تماس با ایشان به کار می‌رود و در اختیار دیگران گذاشته نمی‌شود، مگر با اجازه ایشان یا به حکم قانون؛
  3. با درخواست كاربر، کنار گذاشتن رایانامه ایشان از فهرست‌های پستی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری شدنی است؛
  4. ویژگی‌های کاربر، نشانی سرور کاربر (آی.پی.)، نوع دامنه کاربر، زمان بازدید، صفحه‌های بازدید شده، و دیگر فعالیت‌های کاربر در این پایگاه، ذخیره (لاگ) و اطلاعات آن برای گزارش و تحلیل به کار می‌رود؛
  5. اطلاعاتی که در بخش‌های همگانی این پایگاه وارد می‌شود (مانند دیدگاه‌ها و...) در دسترس همگان است و مسئولیت افشا و کاربرد آنها بر عهده کاربرانی است که آنها را وارد می‌کنند؛
  6. سازمان سینمایی می‌تواند این شرایط را تغییر دهد، ولی باید تغییرات آن را در وبسایت به آگاهی همگان برساند؛
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم