مقالات همایش علمی

تبیین جایگاه فیلم‌سازی در توسعه گردشگری ادبی با تاکید بر ایران

پدیدآور : حمیدرضا پوربرات ,
عنوان همایش : همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
گروه سازمانی : دانشگاه فني و حرفه‌اي سازمان : آموزشکده فنی پسران همدان شماره 1 (شهید مفتح) , سازمان وابسته : -
تاریخ انتشار : 1392
شماره همایش : اولین
تعداد صفحات : 9
کشور : ایران ، استان : همدان ، شهر : همدان
فارسی,
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
چکیده به فارسی

امروزه فیلم سازی به عنوان محرکی جهت توسعه گردشگری برای بسیاری از مقاصد شناخته شده است. گردشگری فیلم توجهات کمی را هم از طرف جامعه ی دانشگاهی و هم از طرف شاغلان در این زمینه داشته که به خاطر فقدان اطلاعات و عدم درک فواید فیلم بر روی گردشگری می باشد. بازاریابی مکان (مقصد)، جنبه کلیدی از استراتژی گردشگری است که هدفش هم تقویت تصویر موجود در ذهن گردشگر بالقوه و یا ایجاد یک تصویر جدید برای جایگزینی یک تصویر منفی یا مبهم است. مقاصد ادبی می توانند از طریق فیلم معرفی و یا دوباره احیاء شوند. بعضی از مقاصد به طور آگاهانه به دنبال بکارگیری فیلم و رسانه به عنوان راهی برای توسعه گردشگری ادبی از طریق تصاویری خاص می باشند. تحقیقات اخیر در دیگر کشورها نشان داده است که فیلم ها می توانند تاثیر زیادی بر روی تصمیم گیری گردشگر خصوصا در مقاصد ادبی داشته باشد. این مقاله، این پدیده را با بررسی تحقیقات قبلی دنبال می کند و هدف آن، تبیین فواید فیلم سازی در ایجاد تصویر جدید و توسعه گردشگری ادبی می باشد. در این مطالعه جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای بوده، همچنین روش آن توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم