مقالات همایش علمی

بازشناسی نقش معماری داخلی و تاثیر آن در هنر فیلم‌سازی

پدیدآور : یلدا فخاری , پریسا دراج ,
عنوان همایش : همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
گروه سازمانی : مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سازمان : مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان , سازمان وابسته : سایر
تاریخ انتشار : 1392
شماره همایش : سومین
تعداد صفحات : 10
کشور : ایران ، استان : اصفهان ، شهر : اصفهان
فارسی,
مشخصات ظاهری : تصویر , کتابنامه ,
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
چکیده به فارسی

در پژوهشی که انجام می شود سعی ما بر آن است که نحوه و چگونگی انتقال و نشان دادن مفاهیم موجود در هنر فیلم سازی به کمک معماری داخلی گفته شود. چارچوب نظری این تحقیق نظریه طراحی معماری بر اساس اندیشه است که بیشتر به تبدیل شدن ایده به فرم مربوط میشود و سعی ما در این است با در دست داشتن و انجام دادن مفاهیم، ابزارها و رویکردهای تحلیلی، طراحی معماری داخلی در فضای فیلم و عناصر مربوط به آن تحلیل شود. در این پژوهش مفاهیم با تحلیل و تعریف باز شکافت میشوند که این تعاریف بر روش نشانه شناسی بصری و تلفیقی از تحقیق کیفی (از تئوری به نمونه مورد مطالعه) و کمی (از نمونه مطالعه به تئوری) تکیه دارند. بنابر مطالب گفته شده، در این تحقیق به بررسی و شناخت تبدیل اندیشه به فضای معماری داخلی در فیلم و همچنین به چگونگی ایجاد آن از روی اسکیس های معماران و طراحان صحنه نگاه می کنیم. فضاهای معماری چه تاثیری در سبک های هنری دارند یا چه شخصیتی به بازیگر می دهد و یا ایا حس زمان، حس مکان می دهد. هدف ما از این تحقیق انجام شده این است که بدانیم عناصر مشخص شده در فضاهای معماری داخلی در نمایان کردن معنا و مفاهیم معنوی در فیلم از قبیل سقوط، سردرگمی، عروج، بازگشت به ریشهها، عشق، نفرت و... نقش مؤثری دارد. می خواهیم به مسائل معماری داخلی که در رابطه با طراحی صحنه و فیلم است بپردازیم، زیرا باعث شود صحنه هر حسی که دوست دارد به بیننده بدهد. حتی به صحنه لباس و چهره پردازی نورپردازی حالات و حرکات فیگورها در فیلم می پردازیم.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم