پایان‌نامه‌ها

رویکرد پیتر گابریل به موسیقی فیلم، با نگاه موردی به موسیقی فیلم "آخرین وسوسه‌ی مسیح"

مازیار جلال‌الدین , استاد راهنما : حمیدرضا دیبازر,
تاریخ :
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
گروه تحصیلی : هنر
رشته اصلی : آهنگسازی
گرایش : آهنگسازی
فارسی ،
گروه سازمانی : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان : دانشگاه هنر تهران
سازمان وابسته : دانشکده موسیقی
کشور : ایران استان : تهران ، شهر : تهران
چکیده به فارسی

هدف کلی از بررسی موسیقی فیلم آخرین وسوسه‌ی مسیح، پی بردن به زبان شخصی پیترگابریل در ساخت موسیقی این فیلم، در عین استفاده از تکنیک‌هایی نظیر استفاده‌ی هوشمندانه از سازهای آکوستیک در کنار سینت‌سایزرها و امکانات استودیویی و همچنین بهره‌گیری از مِلُدی‌ و تِم‌های فُلکلُریک شرقی می‌باشد که توانسته است ترکیب صوتی خاصی را پدید آورد.برای بررسی موسیقی این فیلم از روش کتابخانه‌ای و تحلیلی، پس از آشنایی با زندگی و آثار آهنگساز (فصل اول) و نگاهی به موسیقی فیلم در قرن بیست‌ویکم (فصل دوم)، برای نزدیک شدن به زبان و رویکرد شخصی آهنگساز، بررسی دیگر آثار او در زمینه‌ی موسیقی فیلم (فصل سوم)، نگاهی به فیلم آخرین وسوسه‌ی مسیح (فصل چهارم) و در نهایت تحلیل یک به یک قطعات ضبط شده برای فیلم مذکور (فصل پنجم) پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از سه کتاب منتشر شده از زندگی و آثار پیترگابریل و مارتین اسکورسیزی، مقالات، نقدها و همچنین مصاحبه‌های شخصی آهنگساز صورت گرفته است.نگاه سورئالیستی به موسیقی یک فیلم تاریخی، استفاده از سینت‌سایزر به عنوان سازی مستقل و نه مُقلّد برای ایجاد صداهایی نوین و خلاقانه در کنار سازهای آکوستیک و جلوه‌ها و امکانات استودیویی، استفاده از تکنیک‌های آهنگسازی نظیر «اُستیناتو» برای خلق رنگ‌هایی بدیع، و همه این‌ها در کنار تبعیت کامل از تصویر بدون ابراز خودنمایی، تنها بخشی از نگرش ژرف آهنگساز به موسیقی فیلم مذکور است.نظر به این که کشور ما دارای موسیقی بسیار غنی‌ و سرشار از تِم‌ها و ملُدی‌های بسیار متنوعی است، آهنگسازان فیلم در کشورمان می‌توانند با دستمایه قرار دادن آن‌ها، در کنار امکاناتی که امروزه فنّاوری در اختیارمان قرار داده است، دست به خلق آثاری ماندگار در این زمینه بزنند.


فهرست مندرجات :

مقدمه ...................................................................................................................................... ۱ فصل اول: ۱- زندگی و آثار پیتر گابریل ...................................................................................... ۳ فصل دوم: ۲- موسیقی فیلم در قرن بیست‌و‌یکم ............................................................................ ۱۱ ۲-۱- سینت‌سایزر ........................................................................................................... ۱۳ ۲-۱-۱- سینت‌سایزر چیست؟ ........................................................................... ۱۳ ۲-۱-۲- تاریخچه .............................................................................................. ۱۴ ۲-۱-۳- انواع روش‌های تولید صدا در سینت‌سایزر .......................................... ۱۸ ۲-۱-۳-۱- افزایشی (Additive Synthesis) ...................................... ۱۸ ۲-۱-۳-۲- کاهشی (Subtractive Synthesis) .................................... ۱۸ ۲-۱-۳-۳- تکثیر موج (Wavetable Synthesis) ................................. ۱۸ ۲-۱-۳-۴- تغییر فرکانس (FM) ......................................................... ۱۸ ۲-۱-۳-۵- تغییر دامنه (AM) .............................................................. ۱۹ ۲-۱-۳-۶- تغییر فاز (Phase distortion Synthesis) ....................... ۱۹ ۲-۱-۳-۷- ذره‌ای (Granular Synthesis) .......................................... ۱۹ ۲-۱-۳-۸- شبیه‌سازی (Physical Modeling Synthesis) ................. ۱۹ ۲-۱-۳-۹- نمونه‌گیری (Sample-Based Synthesis) ........................ ۱۹ ۲-۱-۴- کاربرد سینت سایزرها در موسیقی فیلم ................................................ ۲۰ ۲-۲- فُرم در موسیقی فیلم معاصر .................................................................................. ۲۱ ۲-۲-۱- لایت موتیف (leitmotif) ..................................................................... ۲۲ ۲-۲-۲- تک‌تمی (Monothematic) ................................................................... ۲۳ ۲-۲-۳- گسترشی (Developmental) ............................................................... ۲۳ ۲-۲-۴- فرم‌های مرسوم (Conventional Musical Forms) ............................ ۲۳ ۲-۲-۵- واریاسیون (Variation) ...................................................................... ۲۴ ۲-۲-۶- اَمبینت (Ambient) ............................................................................ ۲۴ فصل سوم: ۳- مروری بر دیگر آثار آهنگساز درزمینه‌ی موسیقی فیلم ............................................. ۲۷ ۳-۱- بردی (Birdy) - ۱۹۸۵ ......................................................................................... ۲۷ ۳-۲- حصار ضد خرگوش (Rabbit-Proof Fence) - ۲۰۰۲ ....................................... ۳۲ فصل چهارم: ۴- فیلم آخرین وسوسه‌ی مسیح(ع) ساخته مارتین اسکورسیزی ................................. ۳۵ فصل پنجم: ۵- بررسی یک‌به‌یک قطعات ضبط‌شده برای فیلم آخرین وسوسه‌ی مسیح(ع) ............... ۴۱ ۵-۱- احساس آغاز می‌شود (The Feeling Begins) .................................................... ۴۳ ۵-۲- جِتسیمانی (Gethsemane) ................................................................................. ۴۷ ۵-۳- از این، اُمید (Of These, Hope) .......................................................................... ۴۸ ۵-۴- زنده شدن ایلعازر (Lazarus Raised) ................................................................. ۵۱ ۵-۵- در شک و تردید (In Doubt) .............................................................................. ۵۳ ۵-۶- یک طبل متفاوت (A Different Drum) ............................................................ ۵۴ ۵-۷- زار (Zaar) ........................................................................................................... ۵۶ ۵-۸- مشکل‌دار (Troubled) ........................................................................................ ۵۷ ۵-۹- صریح (Open) ................................................................................................... ۵۸ ۵-۱۰- قبل از تاریکی شب (Before Night Falls) ...................................................... ۵۹ ۵-۱۱- با این عشق (With This Love) ...................................................................... ۶۰ ۵-۱۲- طوفان شن (Sandstorm) .................................................................................. ۶۶ ۵-۱۳- استیگماتا (Stigmata) ....................................................................................... ۶۷ ۵-۱۴- هوای نفس (Passion) ..................................................................................... ۶۸ ۵-۱۵- با این عشق - تنظیم برای کُر (With This Love – Choir) ............................. ۷۱ ۵-۱۶- حصار نفس (Wall Of Breath) ........................................................................ ۷۶ ۵-۱۷- وعده سایه (The Promise Of Shadows) ...................................................... ۷۷ ۵-۱۸- آشفته (Disturbed) ........................................................................................... ۷۸ ۵-۱۹- به اتمام رسید (It Is Accomplished) .............................................................. ۷۹ ۵-۲۰- نان و شراب (Bread And Wine) ................................................................... ۸۰ نتیجه‌گیری ......................................................................................................................................... ۸۲ فهرست منابع و مأخذ ........................................................................................................................ ۸۳ پیوست‌ها ........................................................................................................................................... ۸۵ چکیده‌ی انگلیسی .............................................................................................................................. ۸۸ عنوان انگلیسی ................................................................................................................................... ۸۹ بخش عملی ........................................................................................................................................

فهرست منابع فارسی :
- پرندرگاست، روی‌مک: موسیقی فیلم هنر فراموش‌شده. ترجمه محسن الهامیان. نشر گشایش، بهار ۱۳۸۱. - جاهد، پرویز: برگزیده یک قرن موسیقی فیلم. چاپ اول. نشر آگه، تهران، پاییز ۱۳۹۳. - آزاده‌فر، محمدرضا. رشیدی، صادق. رضایی، حمیدرضا: بنیان‌های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی. چاپ اول. انتشارات سوره‌مهر، تهران، ۱۳۹۱ - طلایی، داریوش: ردیف میرزا عبدالله. چاپ یازدهم. نشر نی، تهران، دی‌ماه


فهرست منابع انگلیسی :
- Welch, Chris. (۱۹۹۸-۰۸-۰۱). "The Secret Life of Peter Gabriel". Omnibus Pr & Schirmer Trade Books. - Easlea, Daryl. (۲۰۱۴-۰۹-۲۵). "Without Frontiers: The Life and Music of Peter Gabriel". Overlook-Omnibus. - Ebert, Roger. (۲۰۰۸). "Scorsese by Elbert". University of Chicago Press. - Buhler, James. Flinn, Caryl & Neumeyer, David. (۲۰۰۰). "Musical Leitmotivs in Cinema and Proper Names in Language": Structural and Functional Parallels in Music and Cinema. Weslyan University Press. - Fischoff, Stuart. (۲۰۰۵). "The Evolution of Music in Film and its Psychological Impact on Audiences". - Best magazine (France), circa February ۱۹۷۷, as translated by Fred Tomsett in Gabriel fanzine White Shadow #۲, circa ۱۹۸۹. - Swanson, Dave (۱۵ August ۲۰۱۳). "۳۸ Years Ago: Peter Gabriel Leaves Genesis". ultimateclassicrock.com. Retrieved ۱۳ August ۲۰۱۵. - Singh, Anita (۱۶ June ۲۰۱۴). "Genesis back together after nearly ۴۰ years". The Daily Telegraph. London. Retrieved ۱۳ August ۲۰۱۵. - Barratt, Nick (۲۴ November ۲۰۰۷). "Family detective: Peter Gabriel". Telegraph.co.uk. London. Retrieved ۲۷ September ۲۰۱۴. - Andy Greene (۴ September ۲۰۱۲). "QA: Peter Gabriel Reflects on His ۱۹۸۶ Landmark Album 'So' ". Rolling Stone. Retrieved ۱۶ September ۲۰۱۲. - Fiory, U , "Listening to Peter Gabriel's I Have the Touch", Popular Music, Vol.۶, No.۱ (۱۹۸۷), ۳۷-۴۳ - Black, J , "World Party" , Q, no.۶۲, ۱۹۹۱, ۵-۲۲ - Sutcliffe, P, "Organised Chaos" , Q, no.۳۲ , ۱۹۸۹, ۷۰-۸۲ - Computer Music Journal, The MIT Press, Vol.۱۱, No.۴ (Winter ۱۹۸۷), ۳-۶ - International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Croatian Musicological Society, Vol.۴۲, No.۲ (December ۲۰۱۱), ۴۰۱-۴۰۵ - Moor, A, "Patterns of Harmony", Popular Music, Vol.۱۱, No.۱ (Jan ۱۹۹۲), ۷۳-۱۰۶ - Rothenberg, D and Neill, B, "Playing into the machine: Improvising across the Electronic Abyss", Leonardo Music Journal, Vol.۲۰, ۲۰۱۰, ۱۹-۲۰ - Plamer, R, "Peter Gabriel's Philosophy and Output", New York Times, Sep ۲۹, ۱۹۸۲, C۱۷ - Allen, G.K, "The Word Made Cinematic: The Representation of Jesus in Cinema", University of Pittsburgh, B.A. Film Studies, ۲۰۰۸

ورود اطلاعات : زینب کریمی ، کنترل اطلاعات : زینب کریمی
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم